#THISISBEAUTY

Door Lisi Estaras nav #thisisbeauty / wo 27

Im 50 years old. I have a pain in my back for 20 years, but not always on the same spot. I was 12 when I became part of the adult world. I was married for 8 years the first time and for 8 years the second time. My mother died when she was 78. My favorite number in the casino its 11, 13 and 24. 1 is for God and for my daughter. I have 24,70 euros on my bank account. I just looked. I left my country when I was 19. I always walk twice the same way I dont like adventures while I walk. I studied piano for 6 years, violin for 3 years and flute for 1. I remember the suffering face of the flute teacher when I was playing Irish tunes. He used to look out of the window trying to find some peace in the moving trees. I remember the relieving face of the teacher when I told him I would quit, that I wasnt good enough. He didnt say anything. My favorite instrument is the double bass. Since so many people discourage me to study it, I keep falling in love with bass players.

When I see a falling star, I ask for 4 wishes and not 3. I have 2 lungs, 1 liver, 2 breasts, 1 heart. I have lived in Amsterdam for 9 years. In Tel Aviv for 4, in Jerusalem for 1, in Belgium forever. I have 1 half-brother. 0 sister. I was raped when I was 6 by my uncle. I remembered the episode when I was 24 at a psychotherapy session. This is the first time I mention it. I quit smoking so many times I cant remember. I had my daughter at 40. The doctors thought it was a miracle.

I speak 5 languages, all of them with a Spanish accent. I say fuck and thank you more than 23 times a day. The second time I get the chance to answer a question, the answer becomes even more confusing than the first time. The third time I get the chance my answer will be silence. I believe love has many ways but not 350 ways. I always kissed my father twice before going to sleep. I do the same with my daughter. I weigh 61 kg today. Before Covid I weighed 58. Im 1,60 m. But people keep telling me I may be less or more. Once I played a show 148 times. I will always go through my parts just before. The one time I didnt do that it was the best show.

“Ik ben 50 jaar. Ik heb al 20 jaar pijn in mijn rug, maar niet altijd op dezelfde plek. Ik was 12 toen ik deel ging uitmaken van de volwassen wereld. Ik was de eerste keer 8 jaar getrouwd en de tweede keer 8 jaar. Mijn moeder stierf toen ze 78 was. Mijn favoriete nummers in het casino zijn 11, 13 en 24. 1 is voor God en voor mijn dochter. Ik heb 24,70 euro op mijn bankrekening. Ik heb net gekeken. Ik verliet mijn land toen ik 19 was. Ik loop altijd twee keer op dezelfde manier. Ik hou niet van avonturen tijdens het lopen. Ik heb 6 jaar piano gestudeerd, 3 jaar viool en 1 jaar dwarsfluit. Ik herinner me het lijdende gezicht van de fluitleraar als ik Ierse deuntjes speelde. Hij keek altijd uit het raam om te proberen rust te vinden in de bewegende bomen. Ik herinner me het opgeluchte gezicht van de leraar toen ik hem vertelde dat ik zou stoppen, dat ik niet goed genoeg was. Hij zei niets. Mijn favoriete instrument is de contrabas. Omdat zoveel mensen me ontmoedigen om het te studeren, word ik steeds weer verliefd op bassisten.

Als ik een vallende ster zie, vraag ik om 4 wensen en niet 3. Ik heb 2 longen, 1 lever, 2 borsten, 1 hart. Ik heb 9 jaar in Amsterdam gewoond. In Tel Aviv voor 4, in Jeruzalem voor 1, in België voor altijd. Ik heb 1 halfbroer. 0 zus. Ik ben verkracht toen ik 6 was door mijn oom. Ik herinnerde me de episode toen ik 24 was tijdens een psychotherapiesessie. Dit is de eerste keer dat ik het vermeld. Ik ben zo vaak gestopt met roken dat ik het me niet meer kan herinneren. Ik kreeg mijn dochter toen ik 40 was. De dokters dachten dat het een wonder was.

Ik spreek 5 talen, allemaal met een Spaans accent. Ik zeg meer dan 23 keer per dag ‘fuck’ en ‘dank je’. De tweede keer dat ik de kans krijg om een vraag te beantwoorden, is het antwoord nog verwarrender dan de eerste keer. De derde keer dat ik de kans krijg, zal mijn antwoord stilte zijn. Ik geloof dat liefde vele wegen kent, maar geen 350 wegen. Ik kuste mijn vader altijd twee keer voor het slapen gaan. Ik doe hetzelfde met mijn dochter. Ik weeg vandaag 61 kg. Voor Covid woog ik 58. Ik ben 1,60 m. Maar mensen blijven me vertellen dat ik misschien minder of meer ben. Ik heb eens 148 keer een show gespeeld. Ik ga altijd door mijn onderdelen net voordien. Die ene keer dat ik dat niet deed, was de beste show.”

Deze voorstelling speelt nog

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: