Een ontregelend universum

Door MARIJN LEMS – Een onderzoeker, gekleed in een camouflagepak, stommelt door de grote zaal van De Grote Post. Ze prevelt wat voor zich uit, terwijl ze zowel de tribune als de theaterbezoekers aftast met een soort stofzuiger. Ze lijkt de omgeving te willen analyseren, ze komt over als een xenobioloog op een vreemde planeet.

De installatie-performance Indoor Weather dompelt de theaterbezoeker onder in een vervreemdende wereld die continu in beweging is. De scène is in het halfduister gehuld en maakt een broeierige indruk, alsof we ons in een tropische jungle bevinden. De theatertrekken bewegen continu op en neer – een jonge man volgt ze met zijn blik en met zijn lichaam in een rituele choreografie van aanbidding. Sporadisch komen er schilfers hout uit het grid naar beneden; een dierlijk wezen stormt de scène op en begint er op handen en voeten van te grazen, tot een stroboscopisch licht haar doet opschrikken en wegrennen.

Ondertussen lopen de wetenschapper en een collega rond om de boel te analyseren en sporadisch op te kuisen. Enkele computers en meetinstrumenten helpen hen bij hun taak, maar naarmate de voorstelling vordert lijken de machines steeds autonomer te worden en van een niet per se welwillende intelligentie te zijn voorzien. Door de elementen van mensheid, dierenrijk, natuur en technologie zo dwars door elkaar heen te laten lopen scheppen Bosse Provoost en Ezra Veldhuis een ontregelend universum.

Vooral vanwege het gebrek aan ontwikkeling en de nadruk op herhaling wordt de nadruk sterk op overgave aan een zintuiglijke ervaring gelegd. Net als in eerder werk van Provoost blijven psychologie en expliciete inhoudelijkheid grotendeels achterwege, en richt de voorstelling zich op het visuele en het intuïtieve. Naast het lichtontwerp van de makers zelf speelt de soundscape van Benne Dousselaere een bepalende rol: naarmate het ecosysteem lijkt te ontsporen neemt ook zijn geluidsontwerp steeds heftigere vormen aan. De apocalyptische sfeer die zo wordt geschetst sorteert voor op de klimaatrampen die ons te wachten staan, en in die zin is de ronddolende wetenschapper een tekenend beeld: naarstig op zoek naar de verklaring achter alles, maar compleet onmachtig om een fatale afloop af te wenden.

Indoor Weather van Bosse Provoost & Ezra Veldhuis/Toneelhuis – gezien op 31 juli om 15 uur.

Foto’s: Delphine Lebon.


Geef een reactie

%d bloggers liken dit: